Ljudpromenaden


Om ljudpromenaden

Ljudpromenaden påminner om en audioguide. På kartan hittar du start- och slutpunkt för promenaden (och de små stop som görs på vägen). På Sylten ska du stå vid start och trycka på play på din MP3-spelare. I hörlurarna kommer du höra anvisningar om vart du ska gå, i vilken takt och när du ska stanna vid vissa punkter. Hela promenaden tar ungefär 14 minuter.

Ljudet är skapat för att ge lyssnaren en tredimensionell upplevelse. Därför ska det lyssnas på i stereohörlurar. Vilka slags hörlurar du har spelar inte så stor roll, så länge du har den vänstra hörluren i vänster öra och den högra i höger öra.

Hur går du till väga?
Ladda ner ljudfilen till din MP3-spelare, I-pod eller telefon (under fliken Ladda ner). Se till att du har hörlurar med dig. Utan hörlurar förlorar du den tredimensionella ljudeffekten som är skapad i ljudbilden. Vilka slags hörlurar du har spelar inte så stor roll. Gå till Sylten och stå vid den angivna startpunkten på kartan. Tryck på play, följ instruktionerna och gå.

Om du inte har någon MP3-spelare?
Du har möjlighet att låna en MP3-spelare på Stadsmuseet i Norrköping för att därifrån själv ta dig till Sylten och gå ljudpromenaden.